Om oss

TopLock är en mycket lätthanterlig och omtyckt lösning för exponering av lösgodis i servicehandeln och godisbutiker. Ett TopLock består av en formgjuten ram med en lucka som överlappar ramen. TopLocken sätts direkt på leveransförpackningen. Ett TopLock till varje burk eller kartonglåda. Vi har en mängd olika ställ- och hyllvarianter till TopLock och kan skräddarsy en inredning för varje tänkbart behov.

TopLock gör det möjligt att kvalitetssäkra och samtidigt rationalisera godishanteringen, och det ändå till ett betydligt billigare än jämförbara system!

Godiset skyddas bättre genom att luckan överlappar ramen och sluter tätt. Därmed kan inga luftburna bakterier eller damm komma åt godiset. Mjukt godis förblir mjukt.

Påfyllningen underlättas och det blir väldigt lätt att hålla rent och fräscht. Butiken sköter lätt hela lösgodisavdelningen själv och får mindre spill och ökad lönsamhet.

Godare och hälsosammare

Att godis torkar och till slut blir oätligt vet alla som jobbar med det och de som handlat stenhårda skumgodisar. De flesta godis-displayer med lock är otäta och tillåter smuts och damm komma in i behållaren. Luftcirkulationen gör att godiset snabbt torkar. TopLock stänger så tätt att godiset ligger som i en oöppnad burk.

Att Miljö- och Hälsovården förordar lock på lösgodiset beror självklart mycket på smittoriskerna.

Bl.a. det fruktade caliciviruset, som orsakar vinterkräksjuka, sprids lätt speciellt med kalla maträtter, till exempel bufféer och kallskuret, sallader, konditorvaror och lösgodis. För att smittas räcker det att få i sig ganska liten mängd virus. 10-100 viruspartiklar räcker. En välriktad hostning ner i lösgodiset i kvartersbutiken kan alltså smitta hundratals andra godisköpare. Med överlappande, täta TopLock når detta inte godiset.

Vilken typ av locksystem ska just vi ha?

TopLock 1, 2 och 3 passar till alla typer av burkar som används för lösgodis (t.ex. Superfos Unipak 5544, Mipac 10230, Jotipac 13003, Bra Plast 81030 och 200-5, ITC 10266, Prevex, MFP, Fürst Plast m.fl.).

Nya TopLock 4 och 5 passar till våra egna fina och starka kartonger i vit eller grå wellpapp.

Vilket av våra lock eller ställ ni än väljer kommer det att fungera även i framtiden. Vi tillhandahåller den mest lättskötta lösningen oavsett om du får godiset i burkar, kartonger eller påsar .

Om ni har funderingar kring detta så ring och diskutera med en av våra säljare!